Review 04 bộ cọ du lịch Escoda (Blue, Red, Green và Black set)

Escoda Blue Set

• Bộ gồm 03 cọ tròn: Prado #6, Perla #10, Ultimo #16. Thích hợp vẽ màu nước, màu poster, màu goauche, màu acrylic.
• Túi đựng và thân cọ được nhuộm màu Xanh dương sậm đặc trưng.
• Cách dùng:

+ Prado #6: tỉa và nhấn chi tiết.
+ Perla #10: vẽ cơ bản, tả mảng.
+ Ultimo #16: loang nền.


Escoda Green Set

• Bộ gồm 03 cọ: Cọ lông dài Ultimo #4, Cọ dẹt Prado #12, Cọ tròn Barroco #16. Thích hợp vẽ màu nước, màu poster, màu goauche, màu acrylic.
• Túi đựng và thân cọ được nhuộm màu Xanh lá đặc trưng.
• Cách dùng:

+ Cọ lông dài Ultimo #4: vẽ hoa lá và đường uốn lượn, tỉa chi tiết.
+ Cọ dẹt Prado #12: tả mảng, nhấn đậm.
+ Cọ tròn Barroco #16: loang nền.


Escoda Red Set

• Bộ gồm 03 cọ tròn: Versatil #6, Perla #8, Versatil #12. Thích hợp vẽ màu nước, màu poster, màu goauche, màu acrylic.
• Túi đựng và thân cọ được nhuộm màu Đỏ đặc trưng.
• Cách dùng:

+ Versatil #6: tỉa và nhấn chi tiết.
+ Perla #8: vẽ cơ bản, tả mảng.
+ Versatil #12: loang nền.


Escoda Black Set

• Bộ gồm 03 cọ: Cọ mác Perla 1/4", Cọ dẹt Perla #12, Cọ tròn Versatil #16. Thích hợp vẽ màu nước, màu poster, màu goauche, màu acrylic.
• Túi đựng và thân cọ được nhuộm màu Đen xám đặc trưng.
• Cách dùng:

+ Cọ mác Perla 1/4": vẽ lá, đường thằng.
+ Cọ dẹt Perla #12: tả mảng, nhấn đậm.
+ Cọ tròn Versatil #16: loang nền.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên