Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

QUY ĐỊNH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

✅ Chúng tôi sẽ thu thập thông tin của khách hàng từ các tài khoản mà khách hàng đã đăng ký trên website Taipoz.com hoặc khi đến mua hàng trực tiếp tại cửa hàng.

 2. PHẠM VI SỬ DỤNG

✅ Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân Quý khách vào mục đích nâng cao Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.
✅ Các email thông báo Chương trình khuyến mãi, ưu đãi, sản phẩm mới chỉ được gửi khi có sự cho phép của Quý khách. Quý khách toàn quyền được lựa chọn tiếp tục nhận nữa hay là không.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

✅ Khi không có yêu cầu từ Quý khách, chúng tôi sẽ lưu trữ vĩnh viễn các thông tin thu thập được. 
✅ Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin này đối với các khách hàng đã ngừng việc đăng ký trên website Taipoz.com, đồng thời có yêu cầu ngừng nhận thông tin từ chúng tôi.
✅ Quý khách có thể tùy ý chỉnh sửa thông tin bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

4. CAM KẾT BẢO MẬT

✅ Thông tin Quý khách được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của chúng tôi và chỉ chúng tôi mới có quyền truy cập.
✅ Chúng tôi cam kết không tiết lộ/ chia sẻ thông tin khách hàng cho bên thứ ba.