Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI MUA HÀNG, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐỂ HIỂU RÕ HƠN CÁC QUY ĐỊNH ĐỔI/ TRẢ SẢN PHẨM.

----

TO ENSURE YOUR PURCHASE RIGHTS, PLEASE READ CAREFULLY FOR A CLEAR COMPREHENSION OF OUR PRODUCT EXCHANGE/RETURN REGULATIONS.

1. ĐỔI/ TRẢ HÀNG TRONG VÒNG 5 NGÀY - EXCHANGE/RETURN PRODUCTS WITHIN 5 DAYS

a. Đổi/ trả sản phẩm trong vòng 5 ngày: tính từ ngày mua (hoặc ngày nhận hàng), với điều kiện sản phẩm không có dấu hiệu (cố tình) phá hoại hay sử dụng sai nguyên tắc. Nếu sản phẩm cần đổi trong tình trạng tạm hết hàng hoặc ngừng bán, bạn được chọn giữa:

 • Chờ đợi sản phẩm khi có hàng;
 • Đổi sang sản phẩm khác cùng loại.
 • Hoàn tiền 100% giá trị mua hàng.
 

b. Điều kiện đổi/trả:

 • Sản phẩm không đúng với đơn hàng đã mua.
 • Sản phẩm bị hư hại do quá trình vận chuyển.
 • Sản phẩm bị lỗi từ nhà sản xuất.
 

c. Quy định đặc biệt áp dụng cho sản phẩm không cho đổi/trả: Những sản phẩm nào không cho phép đổi/trả đều được thông báo tới Quý khách trước khi mua hàng. Trong trường hợp bị lỗi, bạn vẫn được hỗ trợ từ chúng tôi, nhưng việc hỗ trợ này mang tính tự nguyện xuất phát từ tinh thần trách nhiệm luôn vì khách hàng, không phải là nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện.

----

a. Exchange/return the product within 5 days: from the date of purchase (or date of receipt), provided that the product has no signs of (intentional) damage or misuse. If the product you need to exchange is temporarily out of stock or discontinued, you can choose between:

 • Wait for the product's new restock.
 • Change to the same type of products.
 • 100% refund of purchase value.

b. Conditions for products exchange/return:

 • The product does not match the purchase order.
 • The product was damaged due to transportation.
 • Product is defective from the manufacturer.

c. Special regulations apply to products that do not allow exchange/return: Products that do not allow exchange/return will be notified before you purchase. In case there are faulty products, you still have our support, but this support is voluntary and comes from a sense of responsibility for the customer, not a mandatory obligation.
 

2. PHƯƠNG THỨC HOÀN TIỀN - REFUND METHOD

Quý khách sẽ không bị tính bất kỳ một loại phí nào khi thực hiện giao dịch trả hàng, kể cả phí vận chuyển gửi về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hoàn tiền 100% giá trị mua hàng theo hình thức chuyển khoản hoặc phiếu mua hàng. Thời gian như sau:

There will be no costs incurred for a return transaction, including shipping fees sent back to us. We will refund 100% of the purchase value in the form of bank transfer or voucher. Times are as follows:

TRÌNH TỰ XỬ LÝ - PROCESSING

a. Áp dụng cho Quý khách mua online:

 • Quý khách gọi ngay cho chúng tôi để thông báo sự cố TRONG VÒNG 48 GIỜ kể từ lúc nhận hàng theo số (028) 6275 5554 – Hotline: 034 665 7079, đồng thời chụp hình tình trạng hàng hóa và email đến taipoz.shop@gmail.com. Quá thời hạn nêu trên, chúng tôi sẽ từ chối gửi bù sản phẩm trong mọi điều kiện.
 • Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách thức chuyển hoàn sản phẩm lỗi.
 • Quý khách đóng gói và đến các bưu cục Viettel gần nhất để gửi trả hàng MIỄN PHÍ.
 • Thời gian nhận lại sản phẩm bù sẽ y theo khung thời gian khi mua sản phẩm mới. Và được tính từ lúc chúng tôi nhận lại sản phẩm lỗi.
 

b. Áp dụng cho Quý khách trực tiếp tại cửa hàng:

 • Quý khách mang trực tiếp sản phẩm + hoá đơn mua hàng tới cửa hàng để đổi/trả.
 • Không áp dụng đổi/trả cho sản phẩm mua quá thời hạn quy định 5 ngày (tức 120 giờ tính từ thời gian ghi trên hoá đơn).

----

a. Applicable for online:

 • Please call us immediately to report the problem WITHIN 48 HOURS of products received at (028) 6275 5554 - Hotline: 034 665 7079, and please make sure to take a photo of the products condition and email to taipoz.shop@ gmail.com. After the above time limit, we will refuse to send replacement products under any conditions.
 • We will provide detailed instructions on how to return defective products.
 • Please pack the products and go to the nearest Viettel post office to return the products for FREE.
 • The time to receive a replacement product will be the same as the time frame when purchasing a new product and counted from the time we receive the defective products back.

b. Applicable for customers directly at the store:

 • Please bring the product + purchase receipt directly to the store to exchange/return.
 • Exchanges/returns are not applicable to products purchased within the prescribed time limit of 5 days (ie 120 hours from the time stated on the receipt).