Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

Giấy dó truyền thống Việt Nam

Mã SP: GTT-D2B

  • Sản phẩm: Hết hàng
Quy cách
  • 49,000₫

Mô tả sản phẩm

• Giấy Dó, là một loại giấy truyền thống Việt Nam, được làm từ vỏ cây Dó theo quy trình thủ công được truyền lại qua nhiều thế hệ ở một số làng nghề Việt Nam. Giấy được dùng cho các đồ thủ công mỹ nghệ hay tranh mỹ thuật dân gian, phổ biến nhất là để làm giấy Điệp cho tranh Đông Hồ. Các tài liệu (sách, sắc phong...) làm từ giấy Dó, được ghi nhận có độ bền lên đến hàng trăm năm.
• Giấy hoàn toàn được làm thủ công theo phương pháp cổ truyền, không có hóa chất.
• Giấy Dó nguyên chất của Sidekick được làm tại các làng nghề truyền thống ở Phong Khê - Bắc Ninh.

Ứng dụng: Vẽ màu nước, trang trí thủ công, làm thiệp, giấy in, gấp giấy nghệ thuật (origami), viết Calligraphy...


Quy cách

• Kích thước: 23 * 36cm và 38 * 51cm (Xin phép sai sót 1-2cm do sản phẩm làm và đo lường thủ công).
• Định lượng: 2 bóc (≈100gsm), 4 bóc (≈200gsm).
• Màu sắc: Vàng ngà.
• Bề mặt giấy: Mịn.
 
Video


Tranh in khắc và thủy ấn, độc bản trên giấy Dó - Tác phẩm của họa sĩ: Lê Thị Thanh
 

Calligraphy trên giấy Dó - Nguồn và tác phẩm của Calligrapher Bạch Vân (@aotrangtinh)
 

Lồng đèn thủ công, mộc mạc, hoài cổ làm bằng giấy Dó.

About Vietnames traditional - Do paper

• Do paper, is a traditional Vietnamese paper, made from the bark of the Do tree (Rhamnoneuron balansae) according to a manual process passed down through many generations in some Vietnamese craft villages. Paper is used for handicrafts or folk art paintings, most commonly to make Diep paper for Dong Ho paintings. Documents (books, ordinations...) made from Do paper are noted to have a durability of up to hundreds of years.
• Paper is completely handmade using traditional methods, without chemicals.
• Sidekick's Do paper is made in craft villages in Phong Khe - Bac Ninh.

Applications: Watercolor painting, handmade decoration, card making, printing paper, art paper folding (origami), calligraphy writing...

Specifications

• Dimensions: 23 * 36cm and 38 * 51cm (1-2cm error due to handmade product manufacturing and measurement).
• Weight: 2 boc (≈100gsm), 4 boc (≈200gsm).
• Color: ivory yellow.
• Paper surface: smooth.
 
Video


Block printing and marbling on Do paper - Artwork by artist: Lê Thị Thanh

Calligraphy on Do paper - Artwork by Calligrapher: Bạch Vân (@aotrangtinh)

Handmade, rustic, nostalgic lanterns made of Do paper.

Đã thêm vào giỏ