Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

Giấy điệp truyền thống Việt Nam

Mã SP: GTT-DD2B

  • Sản phẩm: Còn hàng
  • 59,000₫

Mô tả sản phẩm

• Giấy Điệp, là một loại giấy truyền thống Việt Nam, được làm từ giấy Dó theo quy trình thủ công được truyền lại qua nhiều thế hệ ở một số làng nghề Việt Nam, cũng chính là loại giấy cho tranh dân gian Đông Hồ. Điểm đặc biệt ở bề mặt giấy được hồ lên một lớp hồ điệp (vỏ sò biển được nghiền mịn thành bột, hòa với keo nấu từ bột gạo tẻ hoặc bột sắn). Khi hồ điệp khô thì sẽ tạo nên đường gân nổi, lấp lánh tuyệt đẹp dưới ánh sáng.
• Giấy hoàn toàn được làm thủ công theo phương pháp cổ truyền, không có hóa chất.
• Giấy Điệp của Sidekick được làm tại các làng nghề ở Phong Khê - Bắc Ninh.

Ứng dụng: Sưu tập, vẽ tranh, trang trí thủ công, làm thiệp, giấy in, gấp giấy nghệ thuật (origami), viết Calligraphy...
 

Quy cách

• Kích thước: 38 * 51cm (Xin phép sai sót 1-2cm do sản phẩm làm và đo lường thủ công).
• Định lượng: 2 bóc (≈120gsm)
• Màu sắc: trắng ngà.
• Bề mặt giấy: vân ngang.
 
Video

 

 

About Vietnamese traditional - Diep Paper

• Diep paper, is a traditional Vietnamese paper, made from the bark of the Do tree (Rhamnoneuron balansae) according to a manual process passed down through many generations in some Vietnamese craft villages and is also the paper for Dong Ho folk paintings. The special feature is that the surface of the paper is sizing a layer of shell glue (Mop disk shells mill finely into powder, mixed with rice glue). When it dry, it will create embossed veins, sparkling beautifully in the light.
• Paper is completely handmade using traditional methods, without chemicals.
• Sidekick's Do paper is made in craft villages in Phong Khe - Bac Ninh.

Applications: Acrylic painting, handmade decoration, card making, printing paper, art paper folding (origami), calligraphy writing...
 


Specifications

• Dimensions: 38 * 51cm (1-2cm error due to handmade product manufacturing and measurement).
• Weight: 2 boc (≈120gsm).
• Color: ivory white.
• Paper surface: Laid texture.
 
Video

 

 

 
Đã thêm vào giỏ