Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

Thuốc nhuộm lạnh Jacquard Procion MX - Bộ 04 màu kèm Soda Ash

Mã SP: JAC-PMX100S

  • Sản phẩm: Còn hàng
  • 589,000₫

Mô tả sản phẩm

• Thuốc nhuộm Procion MX là loại thuốc nhuộm lạnh (cold water dyes) mà ở đó chất nhuộm phản ứng với sợi tạo thành một liên kết cộng hóa trị mạnh, làm cho nó trở thành loại thuốc nhuộm bền và lâu trôi nhất trong số các loại thuốc nhuộm. Tính chất độc đáo này khiến Procion MX trở nên khác biệt với tất cả các loại thuốc nhuộm khác và rất hữu ích cho người dùng cần nhuộm vải nhanh tại nhà (chỉ cần ngâm vải trong nước nhuộm), nhuộm buộc (tie dye), nhuộm chuyển màu / ombré, vẽ lụa, vẽ lụa kiểu batik, in lụa, nhuộm shibori, nhuộm băng (ice dyeing)...
• Chất liệu vải phù hợp: sợi bông, lanh, canvas, sợi gai dầu, đay, gai, sisal, giấy, rayon...
• Made in USA.

Hướng dẫn sử dụng

Tải về hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Quy cách

Bộ gồm 04 lọ màu dung tích 18.7g (2/3 oz): Lemon Yellow, Fuchsia, Turquoise, Jet Black + 450g Soda Ash + Bảng hướng dẫn pha màu từ 04 màu cơ bản trên.

Video

DIY Galaxy Tie Dye

Rinsing and Washing Tie Dye

Tie Dye Symmetrical Rainbow with Crumpled Collar

Tie Dye Black-Backed Shapes

Tie Dye Peace Sign

Tie Dye Rainbow Heart

Tie Dye Rainbow Stripes

Tie Dye Rainbow Spiral

Tie Dye Star

 

Descriptions

• These cold water fiber reactive dyes are known all over the world. The undisputed king of batik and tie dye, Procion MX is also one of the most versatile dyes available. Mix the concentrated dye powder with warm tap water to create the most vivid and colorfast of all dyes for cellulose fibers. With Jacquard's assortment, you can create an infinite palette of colors, ranging from light pastels to deep, vibrant hues.
• TECHNIQUES: tie dye, immersion dyeing, batik, screen printing, direct application, gradation/ombré dyeing, sprinkle dyeing, ice dyeing and more
• FABRIC/FIBER/SURFACES: cellulose fibers: cotton, linen, canvas, hemp, jute, ramie, sisal, paper, rayon and more
• Made in USA.

Instructions

Click HERE for download detailed instructions

Specifications

Set includes 04 color jars (18.7g - 2/3 oz): Lemon Yellow, Fuchsia, Turquoise, Jet Black + 450g Soda Ash + Color mixing guide from 04 basic colors above.

Video

DIY Galaxy Tie Dye

Rinsing and Washing Tie Dye

Tie Dye Symmetrical Rainbow with Crumpled Collar

Tie Dye Black-Backed Shapes

Tie Dye Peace Sign

Tie Dye Rainbow Heart

Tie Dye Rainbow Stripes

Tie Dye Rainbow Spiral

Tie Dye Star

 

 
Đã thêm vào giỏ