Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

Sổ màu nước Leyton 100% cotton 300gsm, kiểu block keo 4 cạnh

Mã SP: LTLD1845

  • Sản phẩm: Còn hàng
Quy cách
  • 296,000₫

Thông tin sản phẩm

• Giấy chuyên vẽ màu nước, định lượng 300gsm 100% cotton, thích hợp cho vẽ màu nước, màu gouache và các màu gốc nước khác.
• Giấy làm theo dạng block, hồ keo hết 4 cạnh giấy, vẽ xong tới đâu rọc ra tới đó, nên bạn không cần bồi giấy, vẽ thoải mái với nước mà không lo giấy bị cong.
• Chất lượng giấy hạng họa sĩ.
• Made in China.

Quy cách

• Màu giấy: Natural White
• Định lượng: 300 g/m² (140 lb.)
• Bề mặt: Hot-pressed / Cold-pressed / Rough
• Số tờ: 20 tờ
• Acid-free (không acid), độ bền cao.
• Quy cách:

Cold-pressed: 27*39 cm (A3 lỡ)
Cold-pressed: 19.5*27 cm (A4 lỡ)
Cold-pressed: 13.5*19.5 cm (A5 lỡ)

Hot-pressed: 27*39 cm (A3 lỡ)
Hot-pressed: 19.5*27 cm (A4 lỡ)
Hot-pressed: 13.5*19.5 cm (A5 lỡ)

Rough: 27*39 cm (A3 lỡ)
Rough: 19.5*27 cm (A4 lỡ)
Rough: 13.5*19.5 cm (A5 lỡ)

Video


Descriptions

• 100% cotton Watercolor paper. 300gsm, suitable for drawing watercolor, gouache and other water-based colors with full technique.
• Block format for keeping paper all flat during drawing, or you can put it directly on easel as a canvas board.
• Artist quality.
• Made in China.

Specifications

• Color: Natural White
• Weight: 300 g/m² (140 lb.)
• Surfaces: Hot-pressed / Cold-pressed / Rough
• Sheets: 20
• Acid-free
• Dimensions:

Cold-pressed: 27*39 cm (nearly A3)
Cold-pressed: 19.5*27 cm (nearly A4)
Cold-pressed: 13.5*19.5 cm (nearly A5)

Hot-pressed: 27*39 cm (nearly A3)
Hot-pressed: 19.5*27 cm (nearly A4)
Hot-pressed: 13.5*19.5 cm (nearly A5)

Rough: 27*39 cm (nearly A3)
Rough: 19.5*27 cm (nearly A4)
Rough: 13.5*19.5 cm (nearly A5)

Video

 

Đã thêm vào giỏ