Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

Ngòi Nikko Maru

Mã SP: JN-000104

 • Sản phẩm: Còn hàng
 • 49,000₫

Chức năng
 • Là 1 trong 3 ngòi bút sắt vẽ truyện tranh thông dụng.
 • Ngòi có kích thước nhỏ nhất trong số các ngòi vẽ của họa sĩ truyện tranh Nhật Bản. Đặc thù nét siêu mảnh nên thích hợp để vẽ chi tiết nhỏ. Tuy có thể vẽ ra nét dày gần bằng ngòi G bằng cách nhấn/ đè ngòi, nhưng thao tác sử dụng lại không tiện bằng
Cách sử dụng
Chấm mực rồi viết bình thường.
Loại mực

Dùng được với tất cả các loại mực chấm (Calligraphy, Drawing ...). Có thể dùng với mực bút máy (fountain ink).

Xử lý ngòi

Không cần thiết phải đốt ngòi cho lần sử dụng đầu tiên, chỉ đốt mỗi khi ngòi không ăn mực.

Sử dụng cán bút: Cán Nikko N-17, Cán Tachikawa (T-25, T-40...), Cán Tokyo Slider SL-1005


Video
Phụ lục: Tìm hiểu các ngòi bút sắt vẽ truyện tranh Nhật Bản


Có 3 loại ngòi bút vẽ thông dụng nhất:
 • Ngòi G: sử dụng nhiều nhất, vẽ nét mảnh/dày khá linh hoạt nên thường dùng để vẽ tổng thể hoặc vẽ nét hay thay đổi độ dày.
 • Ngòi Maru: ngòi dạng thân tròn, kích thước nhỏ nhất, vẽ ra nét siêu mảnh nên thích hợp để vẽ chi tiết nhỏ.
 • Ngòi Saji (Ngòi thìa hay ngòi bụng bầu): ngòi có kích thước lớn nhất trong 5 ngòi, vẽ nét mảnh monoline nên thích hợp để vẽ mắt, tóc nhân vật hoặc vẽ nét trơn, ít thay đổi độ dày.
Ngoài ra còn có 2 loại ngòi bút khác, ít thông dụng hơn và được sử dụng tùy theo ý thích.
 • Ngòi School: vốn là ngòi viết của học sinh Nhật Bản, hình dáng giống ngòi G nhưng nhỏ và cứng hơn. Ngòi thiên về nét fine, monoline.
 • Ngòi Japan: Nhìn giống ngòi Saji, nhưng kích thước nhỏ hơn. Ngòi thiên về nét fine, monoline.Description

Function
 • This is one of the most common nibs to draw comic.
 • The smallest nib in the comic-drawing nibs of Japanese artists. Extra fine strokes, suitable for drawing small details. It can also draw the thick strokes like G nib by use more pressure, but it's hard to manipulate.
How to use
Dip in ink then write normally.
Ink type

Can be used with all kinds of ink (Calligraphy, Drawing ...). Also work with fountain ink.

Handling

No need to heating the nib for the first time, only heat it whenever the nib doesn't get the ink.

Use the pen holders such as: Nikko N-17, Tachikawa (T-25, T-40...), Tokyo Slider SL-1005

Video
Phụ lục: Tìm hiểu các ngòi bút sắt vẽ truyện tranh Nhật Bản


There are 3 types of nib:
 • G nib: the most common nib, can draw thin and thick strokes flexibly, therefore, it often used to draw overall or draw the changeable strokes.
 • Maru nib: round body shape, smallest nib, draw the extra fine strokes suitable for small detail drawing.
 • Saji nib ( spoon or globe nib ): biggest nib in 5 nibs, draw the monoline fine strokes, therefore, it's suitable to draw eye, hair, or monoline strokes.
Beside, there are two more different nibs, use as desired:
 • School nib: it's Japanese students' writing nib actually, the shape is same as G nib but smaller and harder. Suitable for fine, monoline strokes.
 • Japan nib: Lookalike Saji, but smaller size. Suitable for fine, monoline strokes.
 

 

 

Đã thêm vào giỏ