Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

Home Instructor in Penmanship

Mã SP: VB-000103

  • Sản phẩm: Còn hàng
  • 100,000₫

Giới thiệu nội dung sách

• Đây là cuốn sách đào tạo penman đầy đủ và chi tiết, in lại từ bản in 1938, chuyên dành cho giáo viên và học viên, những ai có tham vọng rèn luyện để đạt được kỹ năng viết đẹp và chuẩn xác trong một thời gian nhanh nhất. Tác giả F. W. Tamblyn’s.
• Cấu trúc sách gồm có:
- Sơ lược về các dụng cụ viết quan trọng.
- Tư thế cầm bút đúng, cách luyện nét bút từ cơ bản tới nâng cao, kèm theo bài tập chi tiết và cụ thể giúp bạn làm chủ lực tay, tư thế tay, viết chuẩn xác nét chữ.
- 33 trang chuyên sâu về Spencerian, một phông chữ đầy chất nghệ thuật.
- Một số bài liên quan tới Engravers Script, broad-edged alphabets, off-hand flourishing, engrossing, và diploma (viết bằng khen, bằng cấp).

Quy cách

• Khổ A5 (15 x 21 cm).
• Số trang: 160 trang.
• Quy cách: Bản tại Taipoz là bản photo trên giấy cao cấp, gáy lò xo chất lượng, bìa plastic bảo vệ bên ngoài. Đặc biệt có kèm theo cả 2 trang in trên giấy can trong dành cho phần kiểm tra nét viết.


IMG_8856

IMG_8857

IMG_8858

IMG_8859

IMG_8860

IMG_8861

IMG_8862

IMG_8863

IMG_8864

IMG_8865

IMG_8866

IMG_8867

IMG_8868

IMG_8869

IMG_8870

 

Introduction:

• This is a fully penman training book, which re-printed from 1938 edition. Suitable for teachers and students, for those who have the ambition to train to achieve beautiful and accurated writing skills in a short time. Author: F. W. Tamblyn’s.
• Include:
- Summary of important writing tool.
- Correct writing position, practising from basic to advanced, additional detailed and specific exercises help writers to own hand-pressure, hand position, and write correctly.
- 33 pages specialized in Spencerian, which is an artistic script.
- Some topics about Engravers Script, broad-edged alphabets, off-hand flourishing, engrossing, and diploma.

Standard:

• Size A5 (15 x 21 cm).
• Pages: 160 pages.
• Standard: From Taipoz, the books are photocopied on high quality paper, comes with best spine springs and plastic covers. Especially included 2 pages printed on tracing paper for writing and strokes test.

 

IMG_8856

IMG_8857

IMG_8858

IMG_8859

IMG_8860

IMG_8861

IMG_8862

IMG_8863

IMG_8864

IMG_8865

IMG_8866

IMG_8867

IMG_8868

IMG_8869

IMG_8870

 

Đã thêm vào giỏ