Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

Chất trung gian sơn dầu Gamblin Galkyd Medium

Mã SP: GB-M1004

  • Sản phẩm: Hết hàng
Quy cách
  • 255,000₫

Chức năng

• Chất trung gian làm loãng màu sơn dầu, tăng thêm độ trong và độ bóng cho màu. Khi pha vào sơn theo tỉ lệ lớn hơn bình thường, nó giúp xóa nhòa vệt cọ, khiến bề mặt sơn trở nên bóng loáng giống tráng men. Đây là dung môi có tốc độ khô nhanh nhất, với một lớp màu vẽ mỏng, sau 24h là có thể chạm tay.
• Sản xuất tại Mỹ.

Bảng hướng dẫn chọn loại dung môi phù hợp kỹ thuật vẽ

• Bảng hướng dẫn sau đây giúp bạn phân biệt các dung môi sơn dầu của hãng Gamlin dựa trên Công năngThời gian khô của chúng. Bảng cũng phân loại cả hỗn hợp pha 50/50 của Dầu đọng (Standing Oil), Dầu lanh tinh luyện (Refined Linseed Oi), Dầu anh túc (Poppy Oil) và Gamsol. Giống như nhiều dung môi sơn dầu khác, dung môi sơn dầu Gamblin được chia thành 03 loại: Độ nhớt thấp (mỏng), Độ nhớt cao (dày) và Gel. Trong mỗi loại, lại có thời gian khô khác nhau. Bạn sẽ tìm thấy một hoặc hai loại phù hợp cho nhu cầu công việc của mình. Ví dụ: Robert Gamblin sử dụng Galkyd Lite trong các lớp sơn vẽ đầu tiên vì nó làm mỏng sơn nhanh và khô nhanh. Trong các lớp láng tiếp theo, ông chuyển sang dùng bơ vẽ Neo Megilp (dạng gel) vì ông cần nhiều thời gian làm việc hơn và muốn lớp sơn giữ được độ tươi lâu.

• Bạn có thể điều chỉnh đặc tính của dung môi bằng cách thêm vào một lượng Gamsol vừa phải để giảm bớt độ nhớt và / hoặc một lượng vừa phải Dầu lanh tinh luyện, Dầu đọng hoặc Dầu anh túc để làm tăng thêm thời gian khô. Tất cả các dung môi sơn dầu Gamblin đều tương thích và có thể trộn chung với nhau.

 

Descriptions

• Galkyd thins oil colors and increases transparency and gloss. When used in greater proportions with oil color, Galkyd will level brushstrokes, creating an enamel-like surface. Galkyd is our fastest-drying painting medium. Thin layers will be touch-dry in approximately 24 hours.
• Made in USA.

WORKING PROPERTIES & DRYING RATES

• The chart below details differences in working properties and drying rates among Gamblin painting mediums. Also included
are 50/50 mixtures of Stand Oil, Refined Linseed Oil, Poppy Oil and Gamsol. As with all painting mediums ever invented, our
mediums fall into three categories: Low Viscosity (thin), High Viscosity (thick) and Gel. Within each type of viscosity is a variety
of drying rates. You will discover one or two mediums that will be perfect for your work. For example: Robert Gamblin uses the fluid Galkyd Lite in earlier layers of his painting because it thins paint quickly and dries fast. In subsequent glaze layers he switches to the gel Neo Megilp because he needs more working time and wants the glazes to stay put.
• To modify your painting medium, add a moderate amount of Gamsol to reduce the viscosity and/or a moderate amount of
Refined Linseed, Stand or Poppy Oil to slow drying. All Gamblin mediums are compatible with each other.

 

Đã thêm vào giỏ