Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

Copperplate Calligraphy, Dick Jackson

Mã SP: DickJackson

  • Sản phẩm: Còn hàng
  • 85,000₫

Giới thiệu nội dung sách

• Cuốn sách được biên soạn bởi bậc thầy Calligraphy – Dick Jackson, giúp bạn nắm vững kỹ thuật viết chữ Copperlate. Đây là một kiểu chữ khó tập, nó đòi hỏi sự tinh tế, sự chính xác, kỹ thuật viết chắc chắn.
• Vì vậy để giúp người học tự rèn luyện, giáo trình đã tách nét của cả bộ chữ, giải thích cặn kẽ và chi tiết cách viết chúng trên cả các khía cạnh: nét lượn, nét uốn cong, nét đá, độ dày độ mảnh nét.
• Trong sách có kèm cả phần giới thiệu nguồn gốc chữ, được truy nguyên đến thế kỷ 17 tại Pháp, nơi nó ra đời tới sự tinh chỉnh bởi các thư ký người Anh khi áp dụng nó.

Quy cách

• Khổ A4 (21 x 29,7 cm).
• Số trang: 98 trang.
• Quy cách: Bản tại Taipoz là bản photo trên giấy cao cấp, bìa in màu, gáy lò xo loại tốt, kèm miếng plastic bảo vệ bên ngoài.


IMG_8885

IMG_8886

IMG_8887

IMG_8888

IMG_8889

IMG_8890

IMG_8891

IMG_8892

IMG_8893

IMG_8894 IMG_8895

Introduction:

• This book was compiled by Dick Jackson - a penmaster, shows you how to write Copperplate Script, which is hard to learn. It requires delicacy, precision, and certain writing technique.
• Therefore, to help newcomers to self-taught, this book seperates the strokes of the alphabet, then explain in detail how to write them in every aspects: gliding strokes, wave strokes, flourishing, and thinness or thickness of each strokes.
• Included the script's introduction inside. Leads to the 17th century at Paris, where the script was born with the refining of English secretary when using it.

Standard:
• Size A4 (21 x 29,7 cm).
• Pages: 98 pages.
• Standard: From Taipoz, the books are photocopied on high quality paper, colored covers, comes with best spine springs and plastic covers.

 

IMG_8885

IMG_8886

IMG_8887

IMG_8888

IMG_8889

IMG_8890

IMG_8891

IMG_8892

IMG_8893

IMG_8894 IMG_8895

Đã thêm vào giỏ