Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

Chì graphite không vỏ General's

Mã SP: GB97HB

  • Sản phẩm: Còn hàng
Quy cách
  • 49,000₫

Mô tả sản phẩm
• Cây chì graphite không có vỏ gỗ, toàn bộ đều là chì, bảo vệ bởi một lớp sơn phủ bên ngoài, nên lượng chì sử dụng được luôn là mức cao nhất, không hao phí như chì vỏ gỗ thông thường.
• Thích hợp vẽ mảng lẫn chi tiết. Chất lượng chì cao cấp giúp chì luôn vẽ ra êm mượt với chất lượng đồng nhất.
• Làm nhọn chì bằng đồ chuốt thông thường hoặc giấy mài nhám.
• Sản xuất tại Mỹ.

Quy cách
• Độ đen chì gồm có: HB, 2B, 4B, 6B, 8B.
• Mua lẻ theo từng cây.
Descriptions
• The General’s All-Art Woodless Graphite Pencil is made of pure high-quality, smooth graphite. A convenient and versatile drawing tool, it can be used for creating broad strokes and fine lines for detailed sketches and designs. Woodless, it provides a mess-free use without the wood shavings.
• Sharpen them in a handheld sharpener without the mess of wood shavings. These pencils come pre-sharpened.
• Made in USA.

Specifications
• The General’s All-Art Woodless Graphite Pencil comes in five different gradations to cater a variety of drawing applications: HB, 2B, 4B, 6B, 8B. HB is the hardest, and 8B is the softest.
• Buy individually.
 
 
 

Đã thêm vào giỏ