Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

Bộ cọ foam Loew Cornell 25 món

Mã SP: UBR-000601

  • Sản phẩm: Hết hàng
  • 229,000₫

Chức năng
Bộ gồm 25 cọ foam dùng cho nhiều loại màu, sơn phủ khác nhau…Không sử dụng được với màu sơn mài và shellac. Có thể bỏ đi sau khi sử dụng hoặc rửa lại để tái sử dụng

Chi tiết các loại cọ như sau:

Cọ spongrit:
• 02 cọ 1/4 inch
• 02 cọ 3/4 inch
• 02 cọ 1/2 inch
• 01 cọ 1 inch

Cọ foam:
• 02 cọ 1/2 inch
• 06 cọ 1 inch
• 01 cọ 2 inch
• 04 cọ 3/4 inch
• 02 cọ 1 1/2 inch
• 03 cọ mini

Function
Set 25 foam brush for different uses… Do not use with lacquer and shellac. Can be discarded after use or wash it for reuse.
 
Detail information

Spongrit brush:
• 02 brushes 1/4 inch
• 02 brushes 3/4 inch
• 02 brushes 1/2 inch
• 01 brush 1 inch

Foam brush:
• 02 brushes 1/2 inch
• 06 brushes 1 inch
• 01 brush 2 inch
• 04 brushes 3/4 inch
• 02 brushes 1 1/2 inch
• 03 brushes mini

Đã thêm vào giỏ