Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

Sổ giấy vẽ vân canvas Bienfang

Mã SP: SPE-R270121

  • Sản phẩm: Còn hàng
Quy cách
  • 209,000₫

Sổ giấy vẽ vân canvas Bienfang

• Canvas giấy Canvasette là một sự thay thế kinh tế cho canvas hạng họa sĩ, giảm "lo lắng" trong quá trình vẽ, cho phép bạn khám phá, mắc lỗi và phát triển các kỹ năng một cách thoải mái và chất lượng.
• Giấy có gân giả lập canvas đã phủ nền (primed) định lượng 296gsm (heavy), tuyệt vời cho mọi kỹ thuật với màu sơn dầu, acrylic, collage và mix-media thậm chí cả ở mức độ vẽ dày (heavy painting).
• Sản xuất tại Canada.
 
Quy cách

• Màu giấy: White
• Định lượng: 296 gsm
• Số trang: 10.
 

 

Bienfang Canvasette Paper Canvas

• Canvasette paper canvas is an economical alternative to artist-grade canvas, take the pressure out of the painting process, allowing you to explore, make mistakes and develop skills in a comfortable and quality way.
• 296gsm (heavy) primed paper canvas, great for all techniques with oil, acrylic, collage and mix-media, even heavy painting.
• Made in Canada.
 
Specifications

• Paper color: White
• Quantity: 296 gsm
• Sheets: 10.
 

 

Đã thêm vào giỏ