Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

Giấy màu nước Leyton 100% cotton, 300gsm

Mã SP: LT3818

  • Sản phẩm: Còn hàng
Quy cách
  • 4,000₫

Thông tin sản phẩm

• Giấy chuyên vẽ màu nước, định lượng 300gsm 100% cotton, thích hợp cho vẽ màu nước, màu gouache và các màu gốc nước khác.
• Chất lượng giấy hạng họa sĩ.
• Made in China.

Quy cách

• Màu giấy: Natural White
• Định lượng: 300 g/m² (140 lb.)
• Bề mặt: Hot-pressed / Cold-pressed / Rough
• Mua lẻ từng tờ
• Acid-free (không acid), độ bền cao.
• Quy cách:

Cold-pressed: 27*39 cm (A3 lỡ)
Cold-pressed: 19.5*27 cm (A4 lỡ)
Cold-pressed: 13.5*19.5 cm (A5 lỡ)

Hot-pressed: 27*39 cm (A3 lỡ)
Hot-pressed: 19.5*27 cm (A4 lỡ)
Hot-pressed: 13.5*19.5 cm (A5 lỡ)

Rough: 27*39 cm (A3 lỡ)
Rough: 19.5*27 cm (A4 lỡ)
Rough: 13.5*19.5 cm (A5 lỡ)

Video
Descriptions

• 100% cotton Watercolor paper. 300gsm, suitable for drawing watercolor, gouache and other water-based colors with full technique.
• Artist quality.
• Made in China.

Specifications

• Color: Natural White
• Weight: 300 g/m² (140 lb.)
• Surfaces: Hot-pressed / Cold-pressed / Rough
• Buy sheet individually
• Acid-free
• Dimensions:

Cold-pressed: 27*39 cm (nearly A3)
Cold-pressed: 19.5*27 cm (nearly A4)
Cold-pressed: 13.5*19.5 cm (nearly A5)

Hot-pressed: 27*39 cm (nearly A3)
Hot-pressed: 19.5*27 cm (nearly A4)
Hot-pressed: 13.5*19.5 cm (nearly A5)

Rough: 27*39 cm (nearly A3)
Rough: 19.5*27 cm (nearly A4)
Rough: 13.5*19.5 cm (nearly A5)

Video

Đã thêm vào giỏ