Taipoz - Calligraphy & Art Supplies

Chì thỏi General's, vỉ 4 thỏi

Mã SP: UC-006301

  • Sản phẩm: Sắp hết hàng
  • 99,000₫

Chức năng

• Chì thỏi General's (compressed graphite) được làm hoàn toàn bằng tay với độ mềm mịn hiếm có, chất lượng giống với Bột chì graphite General's nhưng ở dạng thẻ nén, hỗ trợ vẽ sketch nhanh hay tô mảng chì rất tốt.
Dạng thỏi vuông, cho phép vẽ mảng rộng thoải mái và dễ dàng hơn.
• Lưu ý: Chì có thể bị gãy trong quá trình vận chuyển, nhưng không ảnh hưởng tới công năng sử dụng của sản phẩm.

Quy cách

• Dạng thỏi, kích thước: 6 x 6 x 75mm
• Vỉ 4 thỏi: 1 thỏi 2B + 1 thỏi 4B + 2 thỏi 6B.
Function

• General's compressed graphite is completely handcrafted with the smooth silky surface, has the same quality with Graphite General's Powdered Charcoal but at compressed stick, useful for quick sketch or charcoal paiting.
Square stick-shaped, allows to draw large arrays more convenient and easily.
• Attention: The stick could be broken while transporting, but doesn't affect to its performance.

Standard:

• Stick shaped, size: 6 x 6 x 75mm
• Set 4 sticks: 1 2B stick + 1 4B stick + 2 6B sticks.

 

 

Đã thêm vào giỏ